Khái quát về công ty

Tên công ty Công ty cổ phần Nara Shimbun
  • Diện tích khu dất 5146,27 m²
    Diện tích toàn nhà 1886,68 m²
Thành lập Ngày 26/10/1946
Người đại diện Giám đốc đại diện Amari Haruo
Ban lãnh đạo Giám đốc 7 người, chuyên viên giám sát 1 người [thời điểm ngày 30/6/2018]
Nhân viên 83 người (54 nam, 29 nữ) [thời điểm ngày 30/6/2018]
Tiền vốn 40.000.000 yên
Doanh thu năm 1.319.170.000 yên (kết quả kỳ thứ 67 = kỳ quyết toán tháng 3/2018)
Trụ sở chính công ty

2-4 Hokkeji-cho, Nara, 630-8686

TEL: 0742-32-1000 (tổng đài)

[Bộ phận tổng vụ]
Tel.: 0742-32-2111 Fax: 0742-32-2770
E-mail : general@nara-np.co.jp
[Bộ phận kế hoạch]
Tel.: 0742-32-2112 Fax: 0742-32-2771
E-mail : planning@nara-np.co.jp
[Bộ phận bán hàng]
Tel.: 0742-32-2114 Fax: 0742-32-2773
E-mail : sales@nara-np.co.jp
[Bộ phận hoạt động văn hóa]
Tel.: 0742-32-2115 Fax: 0742-32-2774
E-mail : bunji@nara-np.co.jp
[Ban xuất bản]
Tel. 0742-32-2117 Fax: 0742-32-2773
E-mail : publishing@nara-np.co.jp
[Phòng biên tập Living]
Tel.: 0742-32-2118 Fax: 0742-32-2775
E-mail : living@nara-np.co.jp
[Bộ phận biên tập]
Tel.: 0742-32-2113 Fax: 0742-32-2772
E-mail : edit@nara-np.co.jp
[Đường dây nóng thông tin]

Nhằm xây dựng một cuộc sống an tâm, công chính liên minh, chúng tôi đã thiết lập một đường dây FAX - Email dành riêng để đáp ứng xử lý thông suốt các thông tin gửi về từ độc giả, người dân trong tỉnh. Hãy gửi các ý kiến, câu hỏi, sự không hài lòng đối với những nhà quản lý hành chính như thủ tướng, các chính trị gia như nghị sĩ quốc hội, nghị sĩ địa phương, các công chức nhà nước, cảnh sát, nhân viên tổ chức đoàn thể, hoặc đối với các doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan tài chính, y tế, v.v... Có thể tiếp nhận qua FAX: 0742-30-0101.

*Nguồn tiết lộ thông tin sẽ được bảo mật.

Chi nhánh công ty
[Chi nhánh Chunanwa]
685-1 Sakate, Tawaramoto-cho, Shiki-gun, Nara-ken, 636-0247
Tel.: 0744-34-1221 Fax: 0744-34-1222
E-mail : mid-south@nara-np.co.jp
[Chi nhánh Tokyo]
6F, SR building, 8-12-3 Ginza, Chuo-ku, Tokyo, 104-0061
Tel.: 03-5565-0031 Fax: 03-5565-0036
E-mail : tokyo@nara-np.co.jp
[Chi nhánh Osaka]
9F, Nambayachiyo Building, 2-3-11 Namba, Chuo-ku, Osaka 542-0076
Tel.: 06-6211-2797 Fax: 06-6211-2827
E-mail : osaka@nara-np.co.jp
Các văn phòng chi nhánh

Có 8 văn phòng chi nhánh trong tỉnh: Yamatokoriyama, Ikoma, Tenri, Sakurai, Kashihara, Takada, Gojo, Yoshino

Công ty con